• Tích hợp dữ liệunew

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHẦN MỀM TÂM VIỆT
  Tích hợp dữ liệu

  Hệ thống tích hợp:

  - Hóa đơn bán hàng tư hóa đơn điện tử: Bkav, Viettel, VNPT, Misa...

  - Hóa đơn mua hàng từ trang thuế điện từ

  - Bảng kê ngân hàng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Hệ thống quản trị - hệ thống ERP Systemnew

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHẦN MỀM TÂM VIỆT
  Hệ thống quản trị - hệ thống ERP System

  Hệ thống quản trị hay hệ thống ERP System là hệ thống cho phép doanh nghiệp quản lý mọi hoạt động trên một nền tảng duy nhất. Hệ thống ERP giúp người quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của các phòng ban, doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa dữ liệu cũng như nhân sự trong quá trình sử dụng hệ thống!

  Có nhiều phân hệ khác nhau trong cùng một hệ thống ERP. Hệ thống quản lý dữ liệu từ các bộ phận, đồng bộ dữ liệu từ các bộ phận! Dựa vào quy trình hoạt động từng Công ty để xây dụng hệ thống quản lý dữ liệu từng bộ phận, từng phòng ban, để thống nhất dữ liệu.

  • Phân hệ quản lý Kinh doanh: Phân hệ này cung cấp cho doanh nghiệp những công cụ cần thiết như: quản lý hợp đồng, quản lý đơn hàng, quản lý danh sách khách hàng, chăm sóc khách hàng.
  • Phân hệ Tài chính – Kế toán: Phân hệ quản lý dữ liệu tổng hợp: doanh thu, chi phí, .... Dữ liệu tập hợp từ các phòng ban, bộ phận khi sử dụng hệ thống ERP. Báo cáo quản trị, báo cáo phân tích dữ liệu: chi phí, doanh thu lợi nhuận, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
  • Phân hệ quản lý Sản xuất: Hệ thống cung cấp tính năng, tập hợp giá thành từ đơn đặt hàng, từ hợp đồng, lên kế hoạch mua hàng, kế hạch sản xuất theo đơn đặt hàng. Quản lý định mức sản phẩm. Báo cáo giá thành sản xuất
  • Phân hệ quản lý Kho: Phân hệ này tập trung vào việc quản lý quản lý số lượng hàng hóa trong kho, đơn giản hóa quy trình xuất/nhập kho. Với hệ thống báo cáo lượng hàng tồn kho theo từng giờ, từng tuần, phân hệ này hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát kho một cách chặt chẽ, tính toán hiệu quả sử dụng vốn, dự báo lượng tồn kho để đưa ra kế hoạch sản xuất/nhập hàng hiệu quả.
  • Phân hệ quản lý Nhân sự: Ở hệ thống ERP, phân hệ này hỗ trợ đội ngũ quản lý các nghiệp vụ liên quan đến nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý phúc lợi, đào tạo, tuyển dụng.
  • Phân hệ quản lý tài sản: Phân hệ quản lý tài sản cho phép nhà quản lý tài sản cho từng bộ phận, phòng ban, cho nhiều lĩnh vực theo như cầu quản lý của từng khách hàng: như nhà hàng, các Công ty sản xuất, Công ty vận tải....

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Hệ thống quản lý nhân sự tiền lươngnew

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHẦN MỀM TÂM VIỆT
  Hệ thống quản lý nhân sự tiền lương

  Hệ thống quản lý nhân sự tiền lương:

  - Quản lý danh sách nhân viên

  - Hồ sơ nhân sự

  - Hồ sơ đào tạo nhân viên

  - Chấm công: tích hợp từ máy chấm công

  - Tính lương: lương cơ bản, lương bảo hiểm, các khoản phí...

  - Tính lương đến từng bộ bộ: KPI sale...

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Phân hệ quản lý tồn khonew

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHẦN MỀM TÂM VIỆT
  Phân hệ quản lý tồn kho

  Phân hệ quản lý tồn kho

  - Quản lý tồn kho tổng

  - Quản lý tồn kho chi nhánh

  - Điều chuyển kho

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Hệ thống quản lý Giá thành sản xuất - Giá thành công trìnhnew

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHẦN MỀM TÂM VIỆT
  Hệ thống quản lý Giá thành sản xuất - Giá thành công trình

  Hệ thống quản lý giá thành sản xuất - giá thành công trình:

  - Xây dựng danh mục thành phẩm, danh mục nguyên vật liệu

  - Xây dựng bộ định mức sản phẩm, công đoạn sản xuất

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH - SALEnew

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHẦN MỀM TÂM VIỆT
  HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH - SALE

  Tùy vào lĩnh vực kinh doanh của từng Công ty để xẩy dựng hệ thống quản lý kinh doanh khác nhau:

  - Hệ thống quản lý kinh doanh nhà hàng tiệc cưới: Hợp đồng Wedding, Hợp đồng Event...

  - Hệ thống quản lý sale: Đơn đặt hàng sản xuất, đơn đặt hàng bán hàng hóa, đơn đặt hàng dịch vụ

  Mỗi lĩnh vực sẽ hệ thống đáp ứng cụ thể từng mô hình kinh doanh!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ TÂM VIỆT là tổ chức doanh nghiệp được thành lập và cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thuế, dịch vụ cung cấp đại lý thuế.

  • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ TÂM VIỆT

   CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ TÂM VIỆT

   CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHẦN MỀM TÂM VIỆT 9/13/2022 8:55:13 AM

   CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ TÂM VIỆT là tổ chức doanh nghiệp được thành lập và cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thuế, dịch vụ cung cấp đại lý thuế.

   ...xem chi tiết