Hệ thống quản trị - hệ thống ERP Systemnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 30 | Cật nhập: 6/20/2024 11:26:50 AM | RSS

Hệ thống quản trị hay hệ thống ERP System là hệ thống cho phép doanh nghiệp quản lý mọi hoạt động trên một nền tảng duy nhất. Hệ thống ERP giúp người quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của các phòng ban, doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa dữ liệu cũng như nhân sự trong quá trình sử dụng hệ thống!

Có nhiều phân hệ khác nhau trong cùng một hệ thống ERP. Hệ thống quản lý dữ liệu từ các bộ phận, đồng bộ dữ liệu từ các bộ phận! Dựa vào quy trình hoạt động từng Công ty để xây dụng hệ thống quản lý dữ liệu từng bộ phận, từng phòng ban, để thống nhất dữ liệu.

  • Phân hệ quản lý Kinh doanh: Phân hệ này cung cấp cho doanh nghiệp những công cụ cần thiết như: quản lý hợp đồng, quản lý đơn hàng, quản lý danh sách khách hàng, chăm sóc khách hàng.
  • Phân hệ Tài chính – Kế toán: Phân hệ quản lý dữ liệu tổng hợp: doanh thu, chi phí, .... Dữ liệu tập hợp từ các phòng ban, bộ phận khi sử dụng hệ thống ERP. Báo cáo quản trị, báo cáo phân tích dữ liệu: chi phí, doanh thu lợi nhuận, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
  • Phân hệ quản lý Sản xuất: Hệ thống cung cấp tính năng, tập hợp giá thành từ đơn đặt hàng, từ hợp đồng, lên kế hoạch mua hàng, kế hạch sản xuất theo đơn đặt hàng. Quản lý định mức sản phẩm. Báo cáo giá thành sản xuất
  • Phân hệ quản lý Kho: Phân hệ này tập trung vào việc quản lý quản lý số lượng hàng hóa trong kho, đơn giản hóa quy trình xuất/nhập kho. Với hệ thống báo cáo lượng hàng tồn kho theo từng giờ, từng tuần, phân hệ này hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát kho một cách chặt chẽ, tính toán hiệu quả sử dụng vốn, dự báo lượng tồn kho để đưa ra kế hoạch sản xuất/nhập hàng hiệu quả.
  • Phân hệ quản lý Nhân sự: Ở hệ thống ERP, phân hệ này hỗ trợ đội ngũ quản lý các nghiệp vụ liên quan đến nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý phúc lợi, đào tạo, tuyển dụng.
  • Phân hệ quản lý tài sản: Phân hệ quản lý tài sản cho phép nhà quản lý tài sản cho từng bộ phận, phòng ban, cho nhiều lĩnh vực theo như cầu quản lý của từng khách hàng: như nhà hàng, các Công ty sản xuất, Công ty vận tải....

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng: