Phần mềm kế toán sản xuất

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 362 | Cật nhập: 1/9/2020 10:18:17 AM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Do sự đa dạng của quy trình tổ chức sản xuất,quy trình công nghệ sản xuất của từng loại sản phẩm,yêu cầu người quản lý và tính giá thành sản phẩm nên quy trình và phương pháp tính giá sản phẩm rất đa dạng

Do vậy, chương trình chỉ thực hiện tính giá thành cho một số trường hợp chuẩn, tương đối phổ biến, còn các trường hợp khác thì chương trình chỉ cung cấp các chức năng riêng biệt để người sử dụng kết hợp,lựa chọn phục vụ cho việc tính giá thành.

Sản xuất liên tục thường có đặc thù sau:

  • Số lượng sản phẩm ít
  • Ít khi thay đổi sản phẩm, các kỳ thường sản xuất cùng 1 loại sản phẩm
  • Sản phẩm được sản xuất theo kế hoạch, dự trữ ở kho rồi sau đó mới đưa ra thị trường phân phối theo các kênh phân phối.
  • Chi phí nguyên vật liệu thường tập hợp cho cả kỳ (tháng) theo công đoạn (phân xưởng/dây chuyền) được phân bổ cho các sản phẩm theo hệ số hoặc theo thực tế phát sinh.